:
Hierarchie
Terminal
Ja
Synonyme
  • Herzohrthrombose als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt
  • Herzthrombose nach akutem Myokardinfarkt
  • Thrombose der Herzkammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt
  • Vorhofthrombose als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt
Links