:
Hierarchie
Terminal
Ja
Synonyme
  • Thyreotoxicosis factitia
  • Thyreotoxikose durch Einnahme einer thyreotropen Substanz
Links