:
Hierarchie
Terminal
Ja
Synonyme
  • Ektopische Zyste des Endometriums
  • Endometriose
  • Endometriosezyste
  • Endometriumektopie
  • Hysteroadenosis
Links