:
Hierarchie
Inklusiva
 • Tachykardie (paroxysmal) atrioventrikulär [AV-] re-entry (nodal) [AVNRT] [AVRT]
 • Tachykardie (paroxysmal) atrioventrikulär [AV-] o.n.A.
 • Tachykardie (paroxysmal) AV-junktional
 • Tachykardie (paroxysmal) Knoten
 • Tachykardie (paroxysmal) Vorhof
Terminal
Ja
Synonyme
 • Atrioventrikuläre paroxysmale Tachykardie
 • Aurikuläre Tachykardie
 • AV [Atrioventrikular]-junktionale paroxysmale Tachykardie
 • AV-junktionale paroxysmale Tachykardie
 • AV [Atrioventrikular]-junktionale supraventrikuläre Tachykardie
 • AV-junktionale supraventrikuläre Tachykardie
 • AV [Atrioventrikular]-junktionale Tachykardie
 • AV-junktionale Tachykardie
 • AV [Atrioventrikular]-junktionale Vorhoftachykardie
 • AV-junktionale Vorhoftachykardie
 • AV-Knoten-Reentry-Tachykardie
 • AV-Reentry-Tachykardie
 • AVNRT [AV-Knoten-Reentry-Tachykardie]
 • AVNRT
 • AVRT [AV-Reentry-Tachykardie]
 • AVRT
 • Chaotische atriale Tachykardie
 • Chaotische Vorhoftachykardie
 • Ektope atriale Tachykardie
 • His-Bündel-Tachykardie
 • JET [Junktionale ektope Tachykardie]
 • JET
 • Junktionale ektope Tachykardie
 • MAT [Multifokale atriale Tachykardie]
 • MAT
 • Multifokale atriale Tachykardie
 • Multifokale Vorhoftachykardie des Kindes
 • Nodale Tachykardie
 • Paroxysmale Knotentachykardie
 • Paroxysmale sinuaurikuläre Tachykardie
 • Paroxysmale Sinustachykardie
 • Paroxysmale Vorhoftachykardie
 • Supraventrikuläre paroxysmale Tachykardie
 • Vorhoftachykardie
Links