:
Hierarchie
Terminal
Ja
Synonyme
  • Femoropatellares Kompressionssyndrom
  • Femoropatellares Schmerzsyndrom
  • Krankheit des Patellofemoralbereiches
  • Störung im Patellofemoralbereich
Links