:
Hierarchie
Terminal
Ja
Synonyme
 • Cyclitis - s.a. Zyklitis
 • Entzündung des Uvealtraktes
 • Infektiöse Uveitis anterior
 • Iridozyklitis
 • Iritis
 • Keratoiritis
 • Keratouveitis
 • Regenbogenhautentzündung
 • Strahlenkörperentzündung
 • Uveaentzündung a.n.k.
 • Uveitis
 • Uveitis anterior
 • Uveokeratitis
 • Ziliarkörperentzündung
 • Zyklitis
Links