:
Hierarchie
Terminal
Yes
Synonyms
  • Chylomicron retention diseaseFredrickson's hyperlipoproteinemia, type I or VHyperlipidemia, group DMixed hyperglyceridemia
Links